Energetska učinkovitost 2015

Druga stručna konferencija o energetskoj učinkovitosti održana je 16. rujna u Zagrebu u organizaciji Poslovnog dnevnika. U središnjoj panel diskusiji „Hrvatska – Mala zemlja za velike energetske uštede“ sudjelovali su  Ranko Skansi, direktor tvrtke Solar Led i Zvonko Maras, direktor tvrtke Solar Panel System .

Efikasno upravljenje potrošnjom energije jedan je od najvećih izazova Europske unije, no za Hrvatsku ujedno i potencijalno vrlo značajno novo tržište, gdje bi poduzete aktivnosti i investicije mogle osjetno pridonijeti novom ciklusu gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Samo za projekte energetske učinkovitosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u posljednje dvije i pol godine odobrio je ukupno 800 milijuna kuna poticaja, što direktno potiče oko 1,6 milijardi kuna investicija. Takvi investicijski projekti rezultiraju uštedama za investitore i ekološkim benefitima . No, sektor energetske učinkovitosti podrazumijeva i stvaranje cijelog jednog novog spektra proizvoda, usluga i djelatnosti, od projektiranja rješenja, preko proizvodnje tehnologija do cjelovite energetske usluge koja obuhvaća praćenje energetskih svojstava i energetskih sustava zgrade, praćenje potrošnje energije u zgradama, sustavima javne rasvjete, industrijskim postrojenjima, sustavima obnovljivih izvora energije, mjerenje i verifikaciju postignutih ušteda, edukaciju odgovornih osoba te utjecaj na ponašanje korisnika koji troše energiju.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao glavni nositelj sufinanciranja energetskih projekata predstavio je primjere dobre prakse u okviru trenutnih programa i natječaja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, za privatni sektor i za građane. Sredstva sufinanciranja namijenjena su energetskoj obnovi obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada, energetski učinkovitoj gradnji, poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, postavljanju energetski učinkovite javne rasvjete, poticanju čistijeg transporta i kupnji energetski učinkovitih kućanskih uređaja.

Rasvjeta je zadnjih godna segment koji je u središtu energetske učinkovitosti te se klasična rasvjeta sve više zamjenjuje LED rasvjetom. Kako pojašnjava Ranko Skansi iz tvrtke Solar Led, LED tehnologija je poznata još od 1960-ih ali je zbog tehnološkog napretka pogodna za uporabu tek zadnjih nekoliko godina. Taj napredak ide dalje u smjeru organske LED (OLED) rasvjete. Istaknuto je da je problem na tržištu ponuda sa velikim rasponom cijena što dovodi do nerazumijevanja jedinica lokalne samouprave koje su najčešći kupci ove rasvjete. Skansi smatra da bi se trebala napraviti jača edukacija vodećih ljudi u općinama i gradovima o karakteristikama, standardima i normama javne rasvjete  kako bi bolje razumijeli potrebe, zahtjeve i kvalitetu koja stoji iza cijene.

Zvonko Maras iz tvrtke Solar Panel System govorio je o trendovima solarnog biznisa koji u Hrvatskoj ne prate svjetske trendove . Nakon promjena tarifa i u očekivanju novog pravilnika o solarnoj energiji, FZOEU je putem projekata koje sufinancira, gotovo jedini naručitelj solarnih panela. U Njemačkoj, koja ima bitno manje sunčanih dana od Hrvatske, u tehnologiju proizvodnje solarne energije ulaže se koliko i u tehnologiju vjetra, navodi Maras, no donošenje novog zakona trebalo bi urediti ovu problematiku, zaštititi male proizvođače i princip proizvodnje energije na lokaciji potrošnje.

Izvor: Poslovni dnevnik