Kako postati „carbon neutralan“

640_microsoft-saveplanet[1]Kako su neki gradovi, napredni u smislu energetske učinkovitosti, poput Kopenhagena, objavili da žele postati „carbon neutralni“ u sljedećih 10 godina, bilo bi dobro postići opće razumijevanje pojma „carbon neutralnosti“. Puno je načina na koje društvo, kompanija ili pojedinac mogu započeti svoj put ka carbon neutralnosti. Osnovni načini podrazumijevaju:

Ograničavanje korištenja energije i emisija. U transportu se to može postići smanjenjem korištenja motoriziranih vozila i prelaskom na pješačenje, vožnju bicikla, korištenje elektro- ili hibridnih automobila, korištenje javnog prijevoza. U kućanstvima se može postići korištenje uređaja koji štede energiju.

Dobivanje „čistije“struje korištenjem obnovljivih izvora energije. To može biti primjenjeno instalacijom solarnih panela ili upotrebom biogoriva za proizvodnju energije i topline

Offset (neutraliziranje) emisija.  Najjednostavnije može biti primjenjeno kroz izbjegavanje emisija. Ili kroz neutraliziranje emisija sadnjom drveća ili sudjelovanjem u carbon projektima. Druga je mogućnost kupovina carbon kredita. Offsetting je tržišni mehanizam tipično izražen u metričkih tonama ekvivalenta ugljičnog dioksida (CO2-E). 1 offset podrazumijeva 1 tonu CO2. To je „kredit“ od projekta obnovljive energije koja zamjenjuje tradicionalne izvore onečišćivače sa čistim, sigurnim, održivim i obnovljivim izvorima energije (sunčeva energia, energija vjetra, energija vode, pošumljavanje). Kupovina jedne tone carbon offseta znači da će u atmosferu biti puštena jedna tona manje ugljičnog dioksida (ili ekvivalenta stakleničkih plinova) nego što bi to inače bio slučaj. Kupovina se može realizirati preko project developera sa međunarodnom akreditacijom ili na otvorenom tržištu, gdje su alocirani odgovarajući carbon offset namijenjeni prodaji onim koji ih trebaju radi usklađivanja sa standardima i zahtjevima.

Mnoge kompanije uviđaju da je smanjenje carbon emisija dobro za okolinu ali i za brand da bi se predstavio kao ekološki svjestan, radi dodane vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama i radi podizanja vrijednosti kompanije.