Projekt Pleternica

Sve je više hrvatskih gradova i općina koji aktivno primjenjuju moto „Pametnom proizvodnjom do pametne potrošnje“. Osim ispunjavanja ekoloških zahtjeva, pametno upravljanje infrastrukturom nosi značajne uštede ionako nedovoljnim proračunima općina i manjih gradova. Pleternica je jedan od gradova koji su prvi ušli u projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te primjenu tehnologija sa uštedom potrošnje energije u javnoj rasvjeti. Infrastruktura se razvija planski uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U kolovozu 2015. Pleternica je u sustav javne rasvjete uključila novu G-SolarLED rasvjetu. Rasvjetna tijela GSL240 snage 28W, 98W i 112W instalirana su na dio državne ceste D525 i pripadajuću pješačku stazu. To je samo prva faza modernizacije sustava javne rasvjete koja se primarno odnosi na cestovnu rasvjetu radi postizanja veće prometne sigurnosti, kao i opće sigurnosti građana. Postavljanje LED rasvjete na novu šetnicu u duljini od 2 km utjecat će i na vizualni element prostornog planiranja. Svakodnevno uočljiva i dostupna, energetski učinkovita javna rasvjeta potiče dodatno i svijest stanovnika o potrebi i prednostima učinkovitog korištenja energije. U konačnici, postavljanje LED rasvjete na sve javne površine grada, uz instalaciju solarne elektrane, donijet će uštedu do 65% na troškovima javne rasvjete i time omogućiti preraspodjelu gradskog proračuna na druge projekte važne za lokalnu zajednicu.